ארנונה- גני מודיעין

לשליחת הטפסים ולברורים נוספים יש לפנות למחלקת גבייה מטה בנימין-

בת שבע מלאייב

טלפון: 02-9977113

מייל: bat7@binyamin.org.il

מסמכים מצורפים להודעה זו: