תודה לספרניות היקרות!

תודה לספרניות תהילה יעקב,ליאל מרציאנו ואודל אטיאס שמקדישות מזמנן לעבודה בספריה למען היישוב.

תודה לכם!