מנהל הפורום: מנהל אתר גני מודיעין 
תודה לספרניות היקרות!
מנהל אתר גני מודיעין
03/11/2020 17:04

תודה לספרניות תהילה יעקב,ליאל מרציאנו ואודל אטיאס שמקדישות מזמנן לעבודה בספריה למען היישוב.

תודה לכם!