תודה רבה ליעל וולהיים

אחראית על התוכן במועדון ממוש המקסים, על הרצאות מענינות ורלונטיות ועל כל העזרה והמסירות!