תודה רבה לאור

אחראית על ארגון האוכל למועדון, והכל בשמחה ובאהבה