מנהל הפורום: מנהל אתר גני מודיעין 
לחלוקת פירות 
מנהל אתר גני מודיעין
15/07/2020 14:22

 

לחלוקת פירות 
באזור המרכז דרוש נהגים ורכזים לקווי חלוקה בצורה קבועה 
בימי רבעי חמישי 
בכל עיר קו אחד או שני קוויים

בלוד פתח תקווה רמת גן ראשון לציון גבעת שמואל 
ראשון לציון רחובות מודעין 
20 שח לנוקדה 

נקודת אסיפה קרוב לנקודת חלוקהה
0526738007
לשלוח הודעה לא להתקשר