מנהל הפורום: מנהל אתר גני מודיעין 
ועד מקומי מתיתיהו מחפש שומר
מנהל אתר גני מודיעין
10/11/2020 15:53

ועד מקומי מתתיהו, מחפש שומר לתקופה קצובה, בשעות היום.
 אין חובה בנשיאת נשק. נדרשת יכולת אסרטיבית גבוהה.
לפרטים ניתן לפנות לאבי גרוסמן
טל 0544-261504