ועד מקומי מתיתיהו מחפש שומר

ועד מקומי מתתיהו, מחפש שומר לתקופה קצובה, בשעות היום.
 אין חובה בנשיאת נשק. נדרשת יכולת אסרטיבית גבוהה.
לפרטים ניתן לפנות לאבי גרוסמן
טל 0544-261504