שיחה לתושבי המועצה מפי גרשון בר כוכבה לקראת יום עשרה בטבת

הודעות המועצה (24/12/2020 17:10)

https://edu-il.zoom.us/j/89339377918?pwd=M2Z1aFNjb21lZzNXb2R1c0ZpV2lHdz09