תושבים יקרים, בע"ה פרוייקט התקנת מצלמות בישוב יוצא לדרך.

מזכירות (15/07/2020 12:43)

תודה רבה ליו"ר וועדת תחבורה, דניאל גולדמן וליו"ר תשתיות ושפ"ה ברק עוז(ר)י על השתדלותם הרבה להצלחת הפרוייקט.