ישיבת ועד מקומי גני מודיעין

אסמכתא:001/2021
תאריך:26/01/2021
נוכחים :ינון ישראלי- יו"ר, חוברה חיים, עוזי ברק, טל טובול, אביחיל מעודה, יניב תייר, יעקב סיאני, צפריר שרוני, נתן -אור כלפא.
תאריך פרסום:12/04/2021 17:57
עדכון אחרון:02/12/2021 01:13

סדר היום של הישיבה:

  1. אישור פרוטוקול קודם
  2. אישור דוחות כספיים 2019

החלטות:

1. אישור פרוטוקול קודם

מאושר

2. אישור דוחות כספיים 2019

מאושר

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: