ישיבת ועד מקומי גני מודיעין

אסמכתא:02/21
תאריך:11/04/2021
נוכחים :ינון ישראלי – יו״ר, חיים חוברה, יעקב סיאני, ברק עוזרי, טל טובול, נתן אור כלפה , אחיקם אלירז – רכז נוער, משה קדוש- רכז נוער
חסרים:צפריר שרוני, יניב תייר, אביחיל מעודה
תאריך פרסום:02/12/2021 00:37
עדכון אחרון:02/12/2021 00:39

סדר היום של הישיבה:

  1. אישור פרוטוקול קודם
  2. נוער
  3. מכרז תב"ע
  4. עובדים
  5. ספריה

החלטות:

1. אישור פרוטוקול קודם

מאושר

2. נוער

עדכון

3. מכרז תב"ע

נבחרו מוססקו אדריכלים.
מאושר

4. עובדים

עדכון

5. ספריה

עדכון

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: