ישיבת ועד מקומי גני מודיעין | פרוטוקול חסוי

אסמכתא:06/21
תאריך:26/10/2021
נוכחים :ינון ישראלי – יו״ר, חיים חוברה, יעקב סיאני, ברק עוזרי, דניאל יעקבי, אביחיל מעודה, יניב תייר, נתן אור כלפה זרובבל – רבש"צ, בניהו שרעבי - יו"ר ועדת ביטחון
חסרים:צפריר שרוני
תאריך פרסום:02/12/2021 00:54
עדכון אחרון:02/12/2021 00:56

סדר היום של הישיבה:

  1. ביטחון

החלטות:

1. ביטחון

עדכון

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: