ישיבת ועד מקומי מודיעין

אסמכתא:07/21
תאריך:18/11/2021
נוכחים :ינון ישראלי – יו״ר, חיים חוברה, יעקב סיאני, ברק עוזרי, דניאל יעקבי, אביחיל מעודה
חסרים:צפריר שרוני, נתן אור כלפא, יניב תייר
תאריך פרסום:02/12/2021 01:00
עדכון אחרון:02/12/2021 01:01

סדר היום של הישיבה:

  1. אישור פרוטוקול
  2. ניצול תקציב רבעון שלישי

החלטות:

1. אישור פרוטוקול

מאושר

2. ניצול תקציב רבעון שלישי

עדכון

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: