ישיבת ועד מקומי גני מודיעין

אסמכתא:01/22
תאריך:08/03/2022
נוכחים :ינון ישראלי – יו״ר, חיים חוברה, יעקב סיאני, ברק עוזרי, דניאל יעקבי נתן אור כלפה , אביחיל מעודה
חסרים:צפריר שרוני, יניב תייר
תאריך פרסום:27/10/2022 14:48
עדכון אחרון:27/10/2022 14:49

סדר היום של הישיבה:

  1. שיקום תשתיות
  2. אישור דו"ח כספי 2020
  3. תקציב והוצאת מכרז למזכיר ישוב

החלטות:

1. שיקום תשתיות

עדכון

2. אישור דו"ח כספי 2020

מאושר

3. תקציב והוצאת מכרז למזכיר ישוב

עדכון

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: