ישיבת ועד מקומי גני מודיעין

אסמכתא:02/22
תאריך:30/03/2022
נוכחים :ינון ישראלי – יו״ר, חיים חוברה, יעקב סיאני, ברק עוזרי, דניאל יעקבי, אביחיל מעודה, נתן אור כלפה , זרובבל שרעבי- רבש"צ גני מודיעין חשמונאים , דניאל גולדמן -תחבורה
חסרים:יניב תייר
תאריך פרסום:27/10/2022 14:52
עדכון אחרון:27/10/2022 14:52

סדר היום של הישיבה:

  1. מימון גדר ביטחון מצלמות ותאורה
  2. מוקד רואה

החלטות:

1. מימון גדר ביטחון מצלמות ותאורה

עדכון

2. מוקד רואה

סומנה מפה ראשונית של תיעדוף מיקום המצלמות.

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: