ישיבת ועד מקומי גני מודיעין

אסמכתא:03/22
תאריך:10/05/2022
נוכחים :ינון ישראלי – יו״ר, חיים חוברה, יעקב סיאני, ברק עוזרי, דניאל יעקבי נתן אור כלפה , צפריר שרוני, אביחיל מעודה. מנה"ח יובל שהרבני
חסרים:יניב תייר
תאריך פרסום:27/10/2022 14:56
עדכון אחרון:27/10/2022 14:56

סדר היום של הישיבה:

  1. אישור תקציב 2022
  2. מסי ישוב 2023

החלטות:

1. אישור תקציב 2022

מאושר

2. מסי ישוב 2023

מאושר

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: