רשימת בתי הכנסת

 | עדכון אחרון: 22/12/2018 19:53
שם בית הכנסת כתובת בתי כנסת
קהילת יעקב רחוב שבזי
עץ חיים רחוב שבזי
אור ישראל רחוב שבזי
אהבת שלום- איטח רחוב טורי זהב
בית מנחם חב"ד רחוב קול יהודה
בית הכנסת הקהילתי רחוב שתילי זיתים
אור אליהו רחוב טורי זהב
צמח ישועה רחוב קול יהודה
בן איש חי רחוב מהריץ
האר"י רחוב שפתי כהן
הסולם- בית הלוי רחוב טורי זהב
חסדי אברהם רחוב שבזי
בני תורה רחוב שבזי
אוהל אברהם רחוב הרמ"א
חסדי השם רחוב מהריץ
יראוך עם שמש רחוב כף החיים
מגן אברהם רחוב בן איש חי
ברסלב רחוב אמרי בינה