עירובין

| עדכון אחרון:  03/12/2019 10:12

עירוב שבת

היישוב מוקף עם הגדר ביטחון כולל הגבעה מערבית,

הגבעה מערבית הוצא מתוך הערוב מדין קרפף על ידי צורות פתח (עמודים ועליהם פרוסים חוטים).

מידי יום ו' מתקיים סיור לבדיקת תקינות העירוב.

שימו לב: אם ראיתם חוט קרוע, לדווח מיד למזכירות. 

 

עירוב תחומין  (למהלך רגלי למודיעין עילית)

צריך לכוון (לפני שבת) לקנות שביתה במודיעין עילית ולכוון להשתתף עם העירוב שמניח הרב במקום.

מסמכים מצורפים להודעה זו: