זמני תפילות ימי החול

 | עדכון אחרון: 25/01/2022 21:18

זמני תפילות לימי החול בגני מודיעין

שחרית

מנחה

ערבית

5:15

צמח ישועה

12:30

כולל "תפארת מרגלית"

 

 

 

סמוך למנחה

 

-האר"י(גדליהו)

-חסדי אברהם

-מגן אברהם

-עץ החיים (קפאח)

-צמח ישועה

5:45

קהילת יעקב (תימני)

12:35

כולל "יושבת ציון"

5:55

עץ חיים -קאפח (תימני)

15:00

ייראוך עם שמש

 

 

הנץ החמה

-אור אליהו

-ברסלב

-האר"י (גדליהו)

-חסדי אברהם(הרב פרץ)

-יושבת ציון (הרב בוגנים)

 

 

20 דק'

לפני השקיעה

-ברסלב

-חסדי אברהם

-חסדי ה' (עטר)

-מגן אברהם

-עץ החיים (קאפח)

-צמח ישועה

-קהילת יעקב

 

צאת הכוכבים

-ברסלב

-חסדי ה'

-ייראוך עם שמש

-כולל יושבת ציון

-קהילת יעקב

17:20

חב"ד

18:30

הסולם

6:15

 

-חב"ד

-ייראוך עם שמש

18:45

כולל "תפארת מרגלית"

6:45

חסדי ה' (עטר)

10 דק'

לפני השקיעה

-חב"ד

-קהילת יעקב

19:30

ייראוך עם שמש

7:45

מגן אברהם

20:00

חב"ד

8:30

חב"ד
הקהילתי (שישי)

20:30

בני תורה