זמני תפילות לשבת

| עדכון אחרון:  15/01/2020 20:36

תפילות שבת

מיקום בית הכנסת והנוסח

 

שחרית

מנחה

 

 1. אור אליהו- טורי זהב 6 \ספרדי
 2. אור לישראל- שבזי \ תימני שאמי
 3. בני תורה – שבזי \אשכנזי
 4. ברסלב - בני בינה\ ספרדי
 5. האר"י(גדליהו) - שפתי כהן \ספרדי
 6. הסולם – טורי זהב 30 \ספרדי
 7. חב"ד- קול יהודה
 8. חסדי אברהם(הרב פרץ) - שבזי \ספרדי
 9. חסדי ה' (עטר) - מהרי"ץ \ ספרדי
 10. טהרני מהרי"ץ \ספרדי
 11. ייראוך עם שמש - כף החיים \ ספרדי
 12. כולל יושבת ציון -בן איש חי \ספרדי
 13. כולל תפארת מרגלית- בן איש חי\ספרדי
 14. מגן אברהם- בן איש חי \ספרדי
 15. עץ חיים (קאפח)- שבזי \תימני בלדי
 16. צמח ישועה – קול יהודה \ ספרדי
 17. קהילת יעקב- שבזי \תימני בלדי
 18. בית כנסת קהילתי- שתילי זיתים ליד הספרייה\ ע"פ חזן
 

 

הנץ החמה

-אור אליהו

-ברסלב

-האר"י (גדליהו)

-כולל יושבת ציון

12:00

חסדי ה' (עטר)

 

12:30

-הסולם

-מגן אברהם

 

14:00

ייראוך עם שמש

 

6:45

אור לישראל

15:00

-אור אליהו

-ברסלב

-האר"י (גדליהו)

 

 

7:00

-ייראוך עם שמש

-עץ החיים

-קהילת יעקב

15:15

מגן אברהם

 

 

 

15:30

 

-אור לישראל

-חסדי ה' (עטר)

-טהרני

-ייראוך עם שמש

-עץ החיים (קאפח)

-קהילת יעקב

 

7:30

-טהרני

-צמח ישועה

 

 

7:45

 

-בני תורה

-הסולם

-חסדי אברהם

-מגן אברהם

15:45

חסדי אברהם

 

שעה לפני השקיעה

בני תורה

 

8:00

-ברסלב

 -חסדי ה'(עטר)

16:00

צמח ישועה

 

8:30

אור אליהו

16:20

חב"ד

 

8:50

חב"ד

 

8:30

בית כנסת קהילתי