שר וגדול נפל בישראל | נמס כל לב ורפו כל ידיים שנשבה ארון הא-לוקים

ועד הנהלה | עדכון אחרון:  19/03/2022 21:08
ברוך דיין האמת מרן שר התורה הרב קנייבסקי

שר וגדול נפל בישראל
נמס כל לב ורפו כל ידיים שנשבה ארון הא-לוקים
ישובינו גני מודיעין, יחד עם כל בית ישראל בכל קצווי תבל, אבלים, שבורים וכאובים ומבכים מרה את עלייתו לשמי רום בסערה, של ראש גולת אריאל, מגזע אראלים ותרשישים, רבן של כל כל בני הגולה, שהאיר על פני תבל, איש אלוקים קדוש הוא, הרב הדומה למלאך ה' צבא-ות, אביהן של ישראל, רוח אפינו אשר אמרנו בצלו נחיה, פאר הדור והדרו אשר כל בית ישראל נשען עליו בהוראה ועצה, עמוד האש שלפני המחנה, שר התורה, מרא דכולא תלמודא אשר הרביץ תורה כל חייו, עטרת תפארת ישראל.

מרן שר התורה הגאון הגדול רבי
שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצוקלל"ה
תורה תורה לגרי שק והתפלשי באפרים, אבל יחיד עשי לך, ומספד תמרורים על תופשי משוטיך ופורשי מכמורים, כלי מלחמה אבדו ונפלו גיבורים, אוי מי יורה דעה ומי יבין שמועה גדול השבר מי ינחמנו ומי ירפא לנו, מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה
וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'