שינויים במפת תימרור בישיבת וועד שהתקיימה ב-06.11.19

ועדת תחבורה (13/11/2019 14:13)

תושבים יקרים.

בוצעה ישיבת וועד שבה חברי הוועד עמלו לצורך מתן מענה לבעיות שקיימות ברחבי הישוב בתחום התימרור והסימונים השונים להולכי רגל ורכבים.

בוצעו שינויים במפת התימרור בהתאם לפניות ובקשות התושבים ובהתאם לשיקולי הוועד.

להלן השינויים שהועברו לצורך בדיקה אצל מהנדס המשטרה ולאחר מכן לאישור בוועדת התימרור במועצה האיזורית.

1.הרחבת אדום לבן בתחילת רחוב טורי זהב(בהגעה מרחוב מהרי"ץ) ,החניה באזור זה יוצרת צוואר בקבוק שלא נותנת מעבר תקני של רכבים משני הכיוונים וחוסמת את צומת טורי זהב/מהרי"ץ.

2.הוספת האט ילדים בדרך ברחוב קול יהודה באיזור הגנים.

3.הזזת השלט האט ילדים בדרך ברחוב רמ"א פינת שתילי זיתים יותר למעלה לכיוון אבי דוד, , כיום השלט נמצא על הביה"ס ולא נותן התראה מקדימה.

4.תמרור אין חניה ואין עצירה ברחוב מהריץ מול פינת רמ"א מהרי"ץ  לכיוון למטה כ-10 מטר.

5.ליד הביה"ס במפרץ חניה לאוטובוסים להוסיף אדום לבן עד למפרץ היום אוטובוסים עוצרים לפני המפרץ וזה חוסם את התנועה.

6.הוספת במפר בין רחוב יערות דבש לפרי מגדים באמצע לפני האדום לבן, ירידה מסוכנת בלי אמצעי האטה לכל אורכה.

7.עדכון המפה לפי תקן חוקי במספר נושאים כגון שילוט לא תקני והצבה באזורים אסורים ומעברי חציה במיקום לא תקני.

8.החלפת תמרור עצור לתמרור תן זכות קדימה בפינת רמ"א מהרי"ץ, לאחר שהורדנו שם את הגבעה יש שדה ראיה.

9.מעקה בטיחות מפינת רמ"א מהרי קפאח לכיוון רמב"ם כ-10 מטר לפני רחוב רמב"ם ייגמר המעקה יש הרבה תלמידים שחוצים שם וזה לא בטיחותי.

10.פינת רחוב רמב"ם בן איש חי שהסימון על הכביש בעיקול יהיה רציף מקווקוו רציף ---- - - - -----(הסימון ---- זה קו רציף)

11.פינת בן איש חי טורי זהב בעיקול סימון על הכביש יהיה קו רצוף

12.בפינת טורי זהב בן איש חי להוסיף בכביש שמול הסיום אין חניה ואין עצירה עוד 4 סימוני אדום לבן. אנשים שחונים שם חוסמים את הנתיב ומדובר על אזור מסוכן.

בכבוד רב.

וועדת תחבורה.