שינוי הזמנים בתחבורה הציבורית.

ועדת תחבורה (13/11/2019 14:16)

שלום רב.

תושבים רבים פונים בנוגע לחוסר התאמה בין שעות האוטובוסים לבין הצורך בשעות השונות בדגש על זמני הבוקר.

נושא זה בטיפול אך נתקל בקשיים מול חברת קווים, כיום אנחנו פועלים מול מתאם המועצה אדון ברכיה על מנת לתת פיתרון לנושא.

הזמנים החדשים יהיו בהתאם לסקר התחבורה שנעשה לפני מספר חודשים.