עדכון תחבורה

ועדת תחבורה (15/01/2020 13:54)

תושבים יקרים.

בחודשים האחרונים בוצעה עבודה רבה בתחום התחבורה ביישוב.

מפת תמרור חדשה נבנתה בהתאם לבקשות התושבים ובוצעו שיפורים ותיקונים במפה הקיימת בהתאם להמלצת חברת מהנדסים שנשכרה לצורך כך.

לגבי מצוקת החניה, יש מספר פתרונות שכרגע נבחנים ובע"ה עד סוף השנה יהיה פיתרון כולל, כרגע אני מפציר ומבקש לגלות אחריות קהילתית ושכנות טובה ומי שיש לו חניה פרטית שישתמש בה, הדבר חוסך הרבה מקומות חניה, ומשחרר חניות נוספות לאורך המדרכה, אנא התחשבו בתושבים שגרים בסמיכות לבתיכם ללא חניה פרטית.

לגבי התחבורה הציבורית, יש נכונות רבה מצד כל הגורמים לקדם את הנושא של תחבורה ציבורית ביישוב והגדלת תקן האוטובוסים היומי, הייתה פגישת עבודה בנושא עם המועצה ומשרד התחבורה ואעדכן לגבי אופן התקדמות הנושא.

תודה ליור וועד היישוב ינון ישראלי ואדון בן חמו על שקידתם ותרומתם לנושא ולכלל חברי הוועד

בברכה,

דניאל גולדמן.