"על כנפי נשרים" מופע בובות ראש חודש תמוז 3/7/19 ביום רביעי, ל' סיוון

04/07/2019 10:25

"על כנפי נשרים" מופע בובות ראש חודש תמוז 3/7/19 ביום רביעי, ל' סיוון