פעילויות חנוכה לנוער תש"פ

05/01/2020 10:39

זיץ חנוכה לבני הישיבות ומסיבת חנוכה לנוער,
תודה לרוני היקר שכיבד את האירוע בדברי תורה,

ולישראל מאיר רכז הנוער על הפעילות והעשיה המבורכת ביישוב.