טיול נודד חרמון

(03/07/2019 11:58)
טיול נודד חרמון חדש

טיול זה מאורגן ע"י המתנ"ס.

השתתפות בני נוער מהיישוב מותנת במספר נרשמים מינמלי.