מתחם לחיסון נגד קורונה יפתח בע"ה ביישוב ביום ראשון

קורונה (18/02/2021 17:36)