תושבים יקרים שימו לב,

קורונה (02/07/2020 12:25)

יש שני חולי קורונה בישוב, צוות צח"י מטפל בנושא ויוציא עדכון בזמן הקרוב. נא לעקוב אחר העדכונים.