מנהלת האתר

ועדת קהילה ותרבות

הורים יקרים

על מנת להצטרף לליגת הכדורגל בנימין

מלאו את הפרטים

את התשלום יש להעביר למזכירות- 089115661