ארנונה- גני מודיעין

לשליחת הטפסים ולברורים נוספים יש לפנות למחלקת גבייה מטה בנימין-

בת שבע מלאייב

טלפון: 02-9977113

מייל: [email protected]

מסמכים מצורפים להודעה זו: